Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

This year, there has been a lot of background work in The Netherlands to bring attention to Dutch government “ The ministry of Justice and Security” about illegal adoption. Together with other adoptee organizations from other country’s, such as Columbia , Indonesia, Brazil, Nepal and amongst others, we have been able to achieve a fair bit of attention.   

We as an organization ( CAW) have been able to have deep dialogs with the Dutch government that not only a Dutch Nun called  Gertrude Kuijpers have been part of illegal adoption but also the Swedish government still fails to acknowledge the seriousness

in not willing to set up a commission to investigate the swedish adoption centre.

The Dutch government have taken this pretty serious  to some extend and will allow 1,2 million euros to be available to adoptee organizations in the Netherlands. 

“Because everyone has the right to know their roots of who he of she is, we will continue to create  a worldwide chain reaction “


Written language: “Dutch”

Afgelopen week ontving CAW een brief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid welke we hierbij delen


Geachte heer, mevrouw,

Voor de zomer hebben wij van gedachten gewisseld over de ondersteuning van interlandelijk geadopteerden bij de zoektocht naar hun afkomst. Ik wil u daarvoor nogmaals bedanken. Hierbij stuur ik u namens de minister voor Rechtsbescherming een terugblik, en schets ik mijn voorstel voor het vervolg.

Met vriendelijke groet,
Namens N.P. Levenkamp,

Annouchka Schoop
Directie Sanctietoepassing en Jeug
d


Download de volledige brief

Translate »
error: Content is protected !!