Verschil afstammings dossier en een roots zoek dossier

Verschil afstammings dossier en een roots zoek dossier

Het verschil afstammings dossier en een roots zoek dossier:
Beide documenten zijn gerelateerd aan de afkomst van een persoon. Ze dienen wel verschillende doelen in de betekenis en bevatten verschillende soorten informatie.

De Chilean Adoptees NGO maakt het volgende onderscheid:
Een afstammingsdossier is een verzameling documenten die informatie bevatten over de biologische ouders van een geadopteerd persoon. Dit dossier kan bijvoorbeeld geboorteakten, medische gegevens of andere informatie over de genetische achtergrond van de persoon bevatten. 

Het doel van een afstammingsdossier is om de biologische afkomst van de geadopteerde te achterhalen en mogelijk contact te leggen met biologische familieleden. 

Een rootszoekdossier daarentegen bevat informatie die is verzameld door een persoon die zijn of haar biologische familie probeert te vinden. Dit kan informatie bevatten zoals plaatsen waar de persoon is geboren of heeft gewoond, namen van mogelijke familieleden, of andere details die kunnen helpen bij het opsporen van de biologische afkomst. 

Het doel van een rootszoekdossier is om de ontbrekende stukjes van iemands afkomst te vinden en mogelijk hereniging met familieleden mogelijk te maken. 

Het kan dus betekenen dat de informatie die wordt gevonden via rootszoekactiviteiten niet noodzakelijkerwijs volledige of nauwkeurige informatie over de afstamming bevat. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat de informatie onvolledig is of dat er geen verifieerbare gegevens zijn om de biologische afkomst vast te stellen. In dergelijke gevallen kan het lastig zijn om conclusies te trekken of contact te leggen met oorspronkelijke familieleden en kan het nuttig zijn om aanvullende informatie te zoeken, mogelijk via een afstammingsdossier

Translate »
error: Content is protected !!